การศึกษาใหม่กล่าวถึงว่า igaming เพิ่มรายได้จากอิฐและปูน